Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w firmie VELVET-GROUP

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 roku, unijnym rozporządzeniem traktującym o ochronie danych osobowych (RODO), Spółka VELVET-GROUP Sp. z o.o. Sp. K. podjęła działania mające na celu dostosowanie wewnętrznych procesów do wymogów nowego prawa. Przygotowaliśmy dla Pani/Pana zestaw informacji, który w przejrzysty sposób pozwoli zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Spółce VELVET-GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, jest VELVET-GROUP Sp. z o.o. Sp. K. z siedziba w Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Państwem.

W ramach naszej działalności możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w szczególności w celu:

– zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
– ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
– marketingu bezpośredniego
– tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
– weryfikacji wiarygodności płatniczej
– szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

VELVET-GROUP Sp. z o.o. Sp. K. może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe są pozyskiwane od klientów:

1. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa.
2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
3. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
4. Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.
5. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: VELVET-GROUP Sp. z o.o. Sp. K. ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz, e-mail rodo@velvetgorup.pl

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jednocześnie oświadczamy, że:

  • nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
  • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom
  • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.

    Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej prosimy o kontakt na adres rodo@velvetgorup.pl